VZ-Expertise

Uw specialist in herstelgerichte
dienstverlening bij letselschade.

VZ-Expertise

Uw specialist in herstelgerichte dienstverlening bij letselschade.

Welkom bij VZ-Expertise, een samenwerkingsverband van gedreven zelfstandige professionals binnen letselschade. Bundeling van kennis resulteert in optimale dienstverlening waarbij kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn, ook bij uitval of ziekte.

Naast onze herstelgerichte dienstverlening nemen wij deel aan de werkgroep zorgschadedeskundigen en zijn wij gespecialiseerd in het vaststellen van zorgschade volgens de werkwijze in de “Handreiking Zorgschade”.

Wie zijn wij

 

Al meer dan 10 jaar zijn we werkzaam binnen de letselschadebranche en vanuit een gezamenlijk verleden zijn we altijd de samenwerking blijven zoeken waardoor dit unieke verband is ontstaan. Door het combineren van letselschade-casemanagement met het geven van trainingen en uitvoerende werkzaamheden binnen Wmo, Zvw en Wlz (CIZ en Zorgkantoren) onderscheiden wij ons door:

 

  • Bundeling van ervaring binnen de letselschade;
  • Optimale kennis van actuele regelgeving;
  • Ontzorgen van slachtoffer en direct betrokkenen;
  • het scheppen van duidelijkheid voor alle betrokken partijen;
  • Onafhankelijk advies, verslaglegging en snel handelen.

Cases

 

  • PGB budget geregeld na bezwaar Wmo beschermd wonen.
  • Wlz-indicatie georganiseerd voor client met dubbele ( psychiatrische) grondslag.
  • Woningaanpassingen geregeld van Wmo melding tot realisatie.

Wat onze cliënten zeggen

‘Na het ongeluk stond onze wereld op zijn kop. Er speelde zoveel tegelijk en we wisten niet waar te beginnen. Het was een verademing toen we jou ontmoetten. Iemand die betrokken en daadkrachtig is en verstand van zaken heeft. Die meedacht in wat prioriteit had en wat van later zorg was. Je hebt ons veel kopzorgen uit handen genomen. We stonden er niet meer alleen voor en dat is zo super!’

Partners

Mijn naam is Marlies Groot Nibbelink en voor mij is het belangrijk deel uit te maken van een organisatie die net zo gemotiveerd is als ik om die hulp, advies en zorg te bieden die nodig is. Voor mij is de meerwaarde van deze samenwerking het delen van kennis, adviseren, elkaar op de hoogte houden van actualiteiten, inspireren, om raad vragen maar ook bij elkaar terecht kunnen bij vraagstukken en zaken die ons raken. En  niet het wiel opnieuw uitvinden maar het wiel harder laten draaien: “Niemand is zo slim als wij allemaal samen”.

Website: www.zorgwegwijs.nl
Telefoon: 06-50895739

Ik ben Frederike Apotheker van AOVZ. Daadwerkelijk iets kunnen betekenen vanuit een team met gedreven deskundigen vind ik heel belangrijk. Een netwerk om je heen hebben waardoor je naast je eigen kennis die van anderen in kunt zetten zodat je op een zo breed mogelijk gebied hoge kwaliteit kan bieden is waar ik naar streef. En dat team heb ik met VZ-expertise.

Voor complexe situaties wordt alle aanwezige kennis gebruikt om tot een gedegen oplossing te komen. Daarnaast is waarneming geregeld. Samen met VZ-expertise wordt de kwaliteitslat steeds hoger gelegd.

Website: www.aovz.nl
Telefoon: 06-51981142

Mijn naam is Iris van Zandwijk. Samen met Francien Daalwijk bemensen we LetselCare. We hebben een prachtvak. Het is fijn om onze specialistische kennis te kunnen delen en te vermenigvuldigen met vakgenoten die ook voor hetzelfde gaan!. De meerwaarde van onze samenwerking is dat we elkaar kunnen ondersteunen bij ingewikkelde hulpvragen. Het is fijn om te weten dat er bij nood of vakantie achtervang geregeld kan worden voor clientèle.

Het geven van het juiste advies in het belang van de client staat naast het laagdrempelige contact bij ons allen voorop!

Website: www.letsel-care.nl
Telefoon: 06-14564515

Mijn naam is Francien Daalwijk. Het is fijn om, ook al ben je ZZP’er, terug te kunnen vallen op collega’s die hetzelfde werk doen en waarmee je kunt sparren. We houden elkaar goed op de hoogte over allerlei actualiteiten, ontwikkelingen in wet- en regelgeving maar ook over ontwikkelingen en beleid bij zorgverzekeraars, gemeenten en zorgkantoren. Er is veel dynamiek in zorgland waarbij instanties ook nog weleens verschillend handelen. Onze samenwerking waarbij we casuïstiek bespreken en kennis delen, zorgt voor een goede, multidisciplinaire en brede kennis waardoor onze cliënten goed geholpen en ontzorgd kunnen worden.

Website: www.letsel-care.nl
Telefoon: 06-24963052

Ik ben Margreet Boer van Boer ZorgAdvies.  De samenwerking binnen VZ-Expertise geeft me het gevoel en de overtuiging dat we de werkzaamheden en de kennis naar een hoger plan kunnen tillen. Buiten de professionele en doelgerichte samenwerking zijn we ook gewoon een leuke club die zeer met elkaar vertrouwd is, elkaar de successen gunt en ondersteunt en motiveert waar nodig. Anderzijds wordt enige neiging tot een beperkte visie of eenzijdigheid met regelmaat en veel humor onderuit gehaald.

Website: www.boerzorgadvies.nl
Telefoon: 06-31910351

Werkwijze

Wij werken in opdracht van de aansprakelijke partij en de belangenbehartiger. We staan hierbij naast het slachtoffer en maken aan de hand van het intakerapport een plan van aanpak: wat is (het eerst) nodig en op welke manier kunnen we dit bereiken? Welke voorliggende voorzieningen zijn er?

Als partijen instemmen gaan we over tot uitvoering van het plan van aanpak tot het doel bereikt is: het slachtoffer is geholpen en kan verder.
De leden van VZ-expertise zijn bekend met de geldende gedragscodes en geregistreerd in het register van de letselschaderaad.

N

Quickscan

Wij zijn in staat om snel en kosteloos te beoordelen of in een bepaald dossier een aanvraag Wlz, Wmo of Zvw kans van slagen heeft. Stuur ons een (geanonimiseerd) verslag en u ontvangt binnen 1 tot 2 werkdagen een telefonische reactie of reactie per mail met mogelijke opties.

N

Actualiteitencollege

Wij verzorgen vrijblijvend en kosteloos een presentatie op het gebied van Wmo, Zvw of Wlz bij u op locatie.

Voor het volgen van een actualiteitencollege bij VZ-Expertise worden 2 PE punten toegekend.

N

Deskundigheids-bevordering

Wilt u uw afdeling op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken of wilt u juist een verdiepingsslag aanbrengen op een onderwerp binnen het sociaal domein? Bij ons bent u aan het juiste adres. Om het praktijkgerichte aspect te waarborgen nemen we zoveel mogelijk concrete werksituaties in het programma op. Neem contact met ons op en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Zorgschadedeskundigen

De leden van VZ-expertise mogen zich zorgschadedeskundige noemen en maken deel uit van de werkgroep zorgschadedeskundigen. Bij het beoordelen van zorg wordt gewerkt volgens de Handreiking Zorgschade.   

De Handreiking Zorgschade is ontstaan als resultaat van de consultaties omtrent het Consultatievoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade uit 2014. De Handreiking Zorgschade kent twee doelen.

Ten eerste: het bieden van een beoordelingskader dat van nut kan zijn bij het vaststellen van de noodzakelijke zorgbehoefte en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Ten tweede: het bieden van concrete handvatten voor een meer inzichtelijke schadevaststelling en -begroting bij zorgsituaties waarin sprake is van een bovennormale zorgvraag, die niet volledig vanuit reguliere private en publieke middelen gefinancierd kan worden.  

Door het doorlopen van een aantal stappen zoals beschreven in de Handreiking Zorgschade wordt duidelijk waar een slachtoffer aanspraak op kan maken. Aan de hand hiervan wordt een financieringsplan voor de zorg opgesteld. Hierin beschrijven we het verschil tussen de noodzakelijke zorgverlening en de zorg die gerealiseerd kan worden vanuit de publieke middelen. 

Neem contact op!